Loading...

Our Team

Team Members

Academic Staffs

Nannan Wang
Director, Distinguished Professor
Fei Gao
Xianghu Elite Professor
Chunlei Peng
Associate Professor
De Cheng
Associate Professor
Mingrui Zhu
Huashan Assistant Professor
Jingwei Xin
Huashan Assistant Professor
Decheng Liu
Huashan Assistant Professor
Students

Ph.D. Candidates

Hangyu Li
2018-
Dawei Zhou
2019-
Xinrui Jiang
2020-
Guozhang Li
2021-
Liangchen Liu
2022-
Ruiyang Xia
2022-
Kun Cheng
2023-

Postgraduates

Zikai Wei
2020-
Zicheng Wu
2021-
Xiao He
2021-
Yun Yi
2021-
Zhigang Su
2021-
Xiaolong Wang
2021-
Yukun Chen
2021-
Yihan Xu
2022-
Dongxin Chen
2022-
Chaohua Shi
2022-
Si Shi
2022-
Yifan Jiang
2022-
Liting Sun
2022-
Shiyin Dong
2022-
Ruoyu Zhao
2022-
Keyi Chen
2023-
Shuai Han
2023-
Jianhang Chen
2023-
Yibo Xu
2023-
Zhixin Wu
2023-
Alumni

Alumni · PH.D.

Bing Xiao
2010, Shaanxi Normal University
Nannan Wang
2015, Xidian University
Shengchuan Zhang
2016, Xiamen University
Mingjin Zhang
2017, Xidian University
Adeel Akram
2019, Xuzhou Institute of Technology
Mingrui Zhu
2020, Xidian University
Bing Cao
2020, Tianjin University
Zhuoqi Ma
2020, Xidian University
Yi Hao
2021, Huawei
Jingwei Xin
2021, Xidian University
Decheng Liu
2021, Xidian University

Alumni · Postgraduates

Jiewei Zhang
2012, Baidu
Yaxin Gao
2013, CETC Institute 54
Wenjun Ren
2014, 360 Corporation
Xinye Yu
2017, Dalian Hengyi
Yuhang Zhang
2017, Huawei
Leiyu Sun
2017, Hikvision
Wenjin Chia
2018, CETC Institute 38
Yuqian Zhang
2019, Xiaomi
Yueying Yang
2021, Huawei
Xinpeng Ding
2021, HKUST
Chaori Gong
2022, CETC Institute 54
Hongbin Qu
2022, Huawei
Yingqi Jiang
2022, ZTE
Dawei Cao
2022, Hikvision
Jingyu Zhou
2022, Longhu Digital Science